Werkwijze

Wij verbeteren of implementeren gezondheidsmanagement in uw organisatie met als doel een stijging van de arbeidsproductiviteit en een daling van het ziekteverzuim. Dit bereiken wij door het aangetoond werkende ‘BRAVO’ concept toe te passen. BRAVO staat voor:
•Bewegen
•Roken
•Alcohol
•Voeding
•Ontspanning

In principe gaan we te werk aan de hand van 4 onderdelen. De vier onderdelen zijn:

A: Gezondheidsanalyse

Allereerst bekijken we waar u als organisatie staat met betrekking tot gezondheid en ziekteverzuim. We inventariseren dit door middel van onze vragenlijsten en ‘Body Health’ checks. Tevens inventariseren we de behoeften van de werknemers. Op basis van deze analyse stellen we een pakket samen om te zorgen dat de productiviteit en vitaliteit van uw medewerkers stijgt.

B: Gezondheidsverbetering

De tweede stap is het onderdeel actie. We gaan de activiteiten die zijn benoemd bij stap 1 uitvoeren.

C: Gezondheidsverankering

We doorlopen opnieuw de vragenlijsten en ‘Body Health’ checks en kijken welke resultaten geboekt zijn. Ook formuleren we samen met u de uitgangspunten voor de toekomst, zodat u weer verder kunt?

D: Specials

Specials zijn laagdrempelige activiteiten waardoor u op een eenvoudige manier uw gezondheidsbeleid vorm kunt gaan geven zonder rigoureuze veranderingen door te voeren.