Specials

Deze specials zijn laagdrempelige activiteiten waardoor u op een eenvoudige manier uw gezondheidsbeleid vorm kunt gaan geven zonder rigoureuze veranderingen door te voeren. Hieronder staan de activiteiten opgesomd, de activiteiten kunnen op verzoek in combinatie of apart worden uitgevoerd.Voor meer informatie over een special, klik dan bovenaan in het submenu op een special.