Pakketten

 
We begrijpen dat iedere onderneming anders is en ook haar gezondheidsbeleid is anders vergeleken met andere ondernemingen. Daarom hebben we geprobeerd voor elke type onderneming een gestandaardiseerd pakket samen stellen. Op deze manier willen we verschillende activiteiten aanbieden om iedere onderneming te voorzien van haar behoeften om op deze manier haar gezondheidsbeleid te optimaliseren.De inhoud van de pakketten worden in samenspraak met de klant ingevuld.


De pakketten bestaan uit vier fases. De vier fases zijn:

A: Gezondheidsanalyse

Allereerst bekijken we waar u als organisatie staat met betrekking tot gezondheid en ziekteverzuim. We inventariseren dit door middel van onze vragenlijsten en ‘Body Health’ checks. Tevens inventariseren we de behoeften van de werknemers. Op basis van deze analyse stellen we een pakket samen om te zorgen dat de productiviteit en vitaliteit van uw medewerkers stijgt.

B: Gezondheidsverbetering

De tweede stap is het onderdeel actie. We gaan de activiteiten die zijn benoemd bij stap 1 uitvoeren.

C: Gezondheidsverankering

We doorlopen opnieuw de vragenlijsten en ‘Body Health’ checks en kijken welke resultaten geboekt zijn. Ook formuleren we samen met u de uitgangspunten voor de toekomst, zodat u weer verder kunt?

D: Specials (Ondersteunend)

Deze specials zijn laagdrempelige activiteiten waardoor u op een eenvoudige manier uw gezondheidsbeleid vorm kunt gaan geven zonder rigoureuze veranderingen door te voeren.

Aanvullende activiteiten kunnen zijn:

  • Toolkit
  • Stoppen met roken cursus
  • Stoppen met drinken
  • Terugkomen van een burn out

De vier onderdelen bestaan uit de 7 stappen van de BRAVO formule.
1. Draagvlak creëren A.
2. Structuur aanbrengen in (bestaan) gezondheidsbeleid A.
3. Behoeftes in kaart brengen, met mentale en fysieke check-up A.
4. Plan van aanpak gezondheidsbeleid A.
5. Uitvoeren acties (uit het plan van aanpak) B.
6. Evaluatie; wat zijn de resultaten? C.
7. Kwaliteitsborging; hoe nu verder in de toekomst?